Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna porozumienie.forumoteka.pl
Opis Twojego forum
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
Uzas. do proj. rządowego z 24.06.2008 - Ustawa Kombatancka

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna -> Komunikaty zespołu ds. prac nad ustawą Kombatancką
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Sławomir KarpińskiDołączył: 23 Cze 2008
Posty: 149

PostWysłany: Sro Lip 16, 2008 2:07 pm    Temat postu: Uzas. do proj. rządowego z 24.06.2008 - Ustawa Kombatancka Odpowiedz z cytatem

UZASADNIENIE


Projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914 – 1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych jest zgodny z „Założeniami nowelizacji prawa kombatanckiego”, przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2007 r. Został opracowany na bazie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Liczne zmiany dokonane w obecnie funkcjonujących przepisach nie pozwalają ograniczyć się jedynie do nowelizacji obowiązującej ustawy: zmienia się jej tytuł, preambuła oraz wprowadzane są istotne zmiany w zakresie podmiotowym i przedmiotowym.
Przedkładany projekt zmierza do osiągnięcia kilku celów.
Przede wszystkim zakłada znaczne poszerzenie kręgu beneficjentów w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, poprzez objęcie przepisami nowej ustawy osób walczących o niepodległość i suwerenność Polski oraz represjonowanych z powodów politycznych w latach 1939 - 1989.
Projekt ustawy realizuje również uchwałę Sejmu z dnia 6 kwietnia 2006 r., wzywającą Radę Ministrów do opracowania rozwiązań prawnych regulujących sprawy pomocy państwa dla represjonowanych uczestników walk o niepodległość z lat 1944 – 1989, znajdujących się obecnie w bardzo trudnych warunkach materialnych.
Ponadto celem projektu ustawy jest oczyszczenie prawa kombatanckiego
z przepisów pozwalających zachować honorowe przywileje kombatanckie osobom zaangażowanym w tłumienie niepodległościowych aspiracji Narodu Polskiego.
Projekt wprowadza jednoznaczne pojęcia: kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, ofiar represji systemów totalitarnych oraz działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej.
Istniejącą w obecnie obowiązującej ustawie grupę kombatantów proponuje się poszerzyć o osoby, które z bronią w ręku walczyły z komunistami w Poznaniu w 1956 r.
i w związku z tym zostały zatrzymane (aresztowane) przez organy bezpieczeństwa. Poza tym, za kombatantów proponuje się uznać marynarzy służących na statkach przeznaczonych do działań wojennych (obecnie działalność taka określana jest jako „równorzędna
z kombatancką”).
Modyfikacja niektórych przepisów obecnego art. 1 ustawy kombatanckiej ma doprowadzić również do sytuacji, w której osoba służąca wyłącznie w Armii Czerwonej lub polskiej organizacji podziemnej, której cele były wymierzone w suwerenność, niepodległość
i integralność RP, nie będzie mogła uzyskać statusu kombatanta. Taka bowiem działalność – niezwiązana z walką o niepodległość Polski – nie powinna być honorowana specjalnymi przywilejami.
Jednak osoby, które uzyskały uprawnienia na mocy przepisów art. 1 ustawy kombatanckiej w jego dotychczasowym brzmieniu, zachowają prawo do pobieranych dotychczas świadczeń i przywilejów. Uprawnienia takie jednakże nie będą przysługiwać osobom, które pozbawione zostaną uprawnień w wyniku weryfikacji.
Jako uczestników walki cywilnej lat 1914 – 1945 proponuje się uznać osoby, które walkę o niepodległość realizowały w formach cywilnych. Do tej kategorii wchodziłyby osoby, które prowadziły działalność określoną w obowiązującej ustawie kombatanckiej jako „równorzędna z kombatancką”.
Grupę więźniów reżimów nazistowskiego i komunistycznego, określaną obecnie
w ustawie kombatanckiej jako „osoby represjonowane”, proponuje się określić jako „ofiary represji systemów totalitarnych”. Oprócz tych, którzy dzisiaj są uznawani za osoby represjonowane w rozumieniu ustawy kombatanckiej, za ofiary represji systemów totalitarnych byłyby uznane: osoby przebywające w więzieniach i innych miejscach odosobnienia w latach 1957 – 1989 r. (przy czym za represję w rozumieniu ustawy nie byłoby uznane zatrzymanie na czas do 48 godzin), osoby internowane w stanie wojennym oraz osoby, które na skutek udziału w wystąpieniach wolnościowych lat 1957 – 1989 poniosły śmierć lub doznały rozstroju zdrowia na czas powyżej 7 dni (obecnie podobny przepis obejmuje tylko wystąpienia w czerwcu 1956 w Poznaniu oraz w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu).
Regulacje dotyczące ofiar represji systemów totalitarnych przebywających w więzieniach i innych miejscach odosobnienia po roku 1944 nie będą miały zastosowania do osób innych narodowości, które w okresie powojennym osadzone były w obozach przejściowych, w ramach akcji przesiedleńczych prowadzonych przez Państwo Polskie.
Do ofiar represji systemów totalitarnych proponuje się zaliczyć też tzw. żołnierzy-górników (osoby pracujące przymusowo w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywających rudy uranowe), przymusowo pracujących żołnierzy batalionów budowlanych i osoby wcielone do ponadkontyngentowych brygad Służby Polsce. Obecnie osoby te są beneficjentami ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługującym żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.). Ponieważ uznano, iż ich represje miały charakter polityczny, zatem niewskazane jest różnicowanie ich w prawach
z innymi osobami represjonowanymi po 1944 r. z powodów politycznych. Żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych nadal przysługiwać będzie jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 26. Z uprawnienia tego jednakże, nie będą mogły skorzystać osoby, którym wypłacono odszkodowanie na postawie przepisów ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym żołnierzom zastępczej służby wojskowej [...]. Nie zmienia to jednak faktu, że osobom tym będą przysługiwać inne uprawnienia przewidziane w ustawie, jeżeli spełniają przesłanki konieczne do ich uzyskania.
Ofiary represji systemów totalitarnych korzystałyby z tych samych przywilejów,
z których korzystają dzisiaj. Również z takich przywilejów korzystaliby nowi beneficjenci ustawy zaliczeni do tej kategorii, z wyłączeniem osób zwolnionych z pracy za udział
w zbiorowych wystąpieniach wolnościowych na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności, niepodległości i respektowania praw człowieka. Osoby te zaliczone zostałyby do ofiar represji systemów totalitarnych, jednak miałyby mniejsze uprawnienia niż inne osoby z tej grupy. Ich uprawnienia byłyby analogiczne jak działaczy opozycji. Projekt ustawy nie przewiduje przyznania członkom rodzin pozostałym po zabitych uczestnikach wydarzeń w grudnia 1970r. świadczeń odszkodowawczych. Zadośćuczynienie dla członków rodzin zagwarantowane zostało uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. nr 32/2008
w sprawie przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę rent specjalnych przyznanych dla rodziców, małżonków i dzieci osób, które poniosły śmierć w grudniu 1970 r. w wyniku działań wojska i milicji w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu.
Nową kategorią beneficjentów projektowanej ustawy są działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej.
Za takich uznani byliby członkowie nielegalnych organizacji z lat 1956 – 1989, które zmierzały do odzyskania niepodległości, suwerenności i respektowania praw człowieka. Do działaczy opozycji nie byłyby jednak zaliczane osoby działające w Solidarności czy NZS od momentu powstania tych organizacji do grudnia 1981 r. (mimo, że przez część tego okresu – do czasu ich zarejestrowania - były to organizacje formalnie nielegalne).
Działaczami opozycji będą również osoby, które w latach 1944 – 1989 prowadziły
w sposób zorganizowany, systematyczną, inną niż kombatancka, zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, suwerenności i respektowania praw człowieka.
Do nich, a także do ofiar represji w postaci zwolnienia z pracy, kierowane jest tzw. świadczenie specjalne. Jednak z tego świadczenia osoby te będą mogły korzystać tylko wówczas, kiedy ich dochody będą niższe niż 526,50 zł na osobę w rodzinie (715,50 zł
w przypadku osób samotnie gospodarujących; wartości te stanowią 150% odpowiednich kryteriów z pomocy społecznej).
W celu zachowania istniejącej od wielu lat tradycji, w nowej ustawie podtrzymano regulacje ustanawiające dzień pierwszego września Dniem Weterana. Przepisy te mają na celu złożenie hołdu osobom, które walczyły o wolność i niepodległość Narodu Polskiego. Data pierwszego września jest datą wybuchu drugiej wojny światowej, której uczestnicy i ofiary stanowią podstawową grupę beneficjentów prawa kombatanckiego.
Zachowuje się obowiązujące w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uprawnienie do zaliczenia w wymiarze podwójnym okresu prowadzenia działalności kombatanckiej lub podlegania represjom, do okresu, od którego zależy przyznanie emerytury. Uprawnienie to przyznano także wszystkim nowym grupom beneficjentów ustawy. Należy jednak wskazać, że uprawnienie to, zarówno w obowiązującej dziś ustawie, jak i w ustawie projektowanej, dotyczy wyłącznie osób, które otrzymują bądź będą otrzymywały emerytury według „starego systemu” (osoby urodzone do 1949 r. oraz osoby urodzone pomiędzy 1949 r. a 1969 r., które pozostały wyłącznie w „starym systemie”). Z uprawnienia tego nie skorzystają osoby korzystające z „nowego systemu”, gdyż emerytury z tego systemu przysługują po osiągnięciu wieku emerytalnego, a ich wysokość jest uzależniona od wielkości zgromadzonego kapitału.
Nowa ustawa w stosunku do obowiązującej ustawy wprowadza do przepisów
o uprawnieniach pracowniczych, emerytalno - rentowych, dotyczących ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i innych uprawnień, następujące zmiany:
1. Proponuje się zmniejszenie dodatkowego wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób uprawnionych z 10 dni do 5. Przepis ten, w odniesieniu do obecnych beneficjentów ustawy kombatanckiej, jest w dużej mierze martwy. Pozostawienie go w dotychczasowym kształcie, wobec rozszerzenia katalogu adresatów ustawy o nowe kategorie beneficjentów, będących jeszcze aktywnych zawodowo, mogłoby być zbyt dużym obciążeniem dla pracodawców. Jednak osoby wciąż aktywne zawodowo, które nabyły prawo do zwiększenia urlopu o 10 dni na mocy obecnych przepisów, zachowają to prawo.
2. Nowe rozwiązania umożliwią uzyskanie uprawnień przysługujących inwalidom wojennym przez osoby, które w wyniku pobytu z powodów politycznych w więzieniach
i w innych miejscach odosobnienia w latach 1957 – 1989 zostały inwalidami (takie prawo mają obecnie tylko osoby więzione z powodów politycznych do 1956 r.).
3. Nowe rozwiązania usuwają lukę prawną pozwalającą pobierać zarówno dodatek kombatancki, jak i dodatek za pracę przymusową w czasie II wojny światowej przyznawany na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Tymczasem w innych aktach prawnych przyznającym ofiarom represji wojennych lub powojennych, a także cywilnym niewidomym ofiarom wojny specjalne dodatki, jest zasadą, że nie można ich łączyć z dodatkiem przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
4. Wprowadza się nowe świadczenie, które umożliwi działaczom opozycji i ofiarom represji w postaci zwolnienia z pracy z przyczyn politycznych, których dochody są poniżej 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), uzyskanie specjalnego świadczenia pieniężnego. Przepis ten jest bezpośrednią realizacją uchwały Sejmu z dnia 6 kwietnia 2006 r. Świadczenie to będzie przyznawane na jeden rok przez organy gminy w wysokości 300 zł miesięcznie. Przy przyznawaniu świadczenia zastosowanie będą miały przepisy ustawy
o pomocy społecznej.
Projekt zakłada, że osoby, które w ramach służby wojskowej lub służby w formacjach bezpieczeństwa (KBW) zwalczały organizacje oraz osoby działające na rzecz suwerenności i niepodległości RP nie będą posiadały uprawnień przewidzianych w ustawie. Uprawnień tych nie będą mogły posiadać również osoby, które dopuściły się zbrodni komunistycznej przewidzianej w ustawie o IPN oraz tajni współpracownicy aparatu bezpieczeństwa. Te przepisy nie miałyby jednak zastosowania do osób, które przeszły już proces weryfikacji uprawnień w latach 1991 – 2006 (ochrona praw nabytych).
Dodatkowo Kierownikowi Urzędu przyznaje się prawo pozbawiania uprawnień kombatanckich osób, w przypadku których pojawią się nowe dowody świadczące
o zbrodniczej działalności danej osoby, np. w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa,
w sytuacji gdy upłynął już 5 letni okres od wydania decyzji w kwestii uprawnień (dotychczas upływ tego terminu uniemożliwiał pozbawienie takich osób uprawnień).
Decyzję Kierownika osoba zainteresowana ma prawo zaskarżyć do sądu, przy czym projekt zakłada odejście od obowiązujących dotychczas wyjątkowych w prawie rozwiązań, pozwalających odebrać uprawnienia kombatanckie dopiero po uprawomocnieniu się decyzji. Proponuje się uregulowanie tej kwestii na zasadach powszechnie obowiązujących.
Unieważnienie legitymacji i zaświadczeń o uprawnieniach kombatanckich innych niż te wydane przez UdSKiOR zapobiegnie wyłudzaniu różnych świadczeń przez osoby, które nie zwróciły legitymacji po pozbawieniu ich uprawnień.
Projekt zakłada, że Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych powoływać będzie Prezes Rady Ministrów wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Regulacja taka podyktowana jest zgodna z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 6 maja 2008 r. projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Zmiany w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.) zakładają bezpośrednie ujęcie w niej „żołnierzy drugiej konspiracji”, którzy zostali inwalidami
w wyniku walki z wrogiem lub wskutek pobytu w więzieniu. Rozwiązanie to wykluczy możliwość niekorzystnej dla tej grupy osób interpretacji przepisów, skutkującej odmawianiem im statusu inwalidy wojennego.
Zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników wynikają z proponowanej w projekcie ustawy zmiany nazwy oraz podmiotów uprawnionych.
Zmiany w ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.) umożliwią członkom rodzin pozostałych po kombatantach zamęczonych w sowieckich łagrach uzyskanie stosownych odszkodowań. Dotychczasowe przepisy, które eliminują z grona beneficjentów ustawy członków rodzin kombatantów zamęczonych w sowieckich łagrach, w sytuacji gdy odszkodowanie mogą otrzymać członkowie rodzin kombatantów, którym łagry udało się przeżyć – jest głęboko niesprawiedliwa i sprzeczna z celem ustawy.
Zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych są dostosowane do zakresu podmiotowego i przedmiotowego projektowanej ustawy. Proponowane w projekcie ustawy świadczenie specjalne powinno być, podobnie jak jest to ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi, których przyznanie jest uzależnione od osiąganego dochodu, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to m. in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych,
a także dotychczas realizowanej pomocy na rzecz kombatantów.
Na podstawie zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych specjalne świadczenie socjalne nie jest wliczane do dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) zakładają dostosowanie zawartych w ustawie definicji kombatanta i osoby represjonowanej.
Zmiany w ustawach:
- z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
- z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- z dnia 4 września 1998 r. o działach administracji rządowej;
- z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność
i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym;
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
- z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych;
- z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
mają na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do nowych regulacji. Zmiany te mają charakter głównie redakcyjny.

Przepisy art. 61 projektu ustawy przewidują, że osoby pobierające do dnia wejścia
w życie ustawy świadczenia płacone przez organy rentowe na podstawie uchylanej ustawy
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych będą „automatycznie” otrzymywać świadczenia przewidziane dla nich w ustawie kombatanckiej. Równolegle Kierownik Urzędu będzie badał, czy w stosunku do takich osób nie zachodzą – określone w art. 1 ust. 3 projektu ustawy - przesłanki uniemożliwiające im posiadanie statusu beneficjenta ustawy.
Z kolei przepisy art. 58 projektu ustawy umożliwiają wstrzymanie wypłaty świadczeń dla osób, których uprawnienia kombatanckie – nadane w PRL - nie zostały zweryfikowane po 1991 r., jeżeli nie zgłoszą się w sprawie weryfikacji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W sytuacji, kiedy osoba zgłosi się do Urzędu, umożliwiając przeprowadzenie weryfikacji jej uprawnień – nastąpi natychmiastowe wznowienie wypłacania świadczeń.
Przepis art. 63 umożliwi wydanie książki inwalidy wojennego tym wszystkim, którzy spełniają warunki do uznania ich za inwalidów wojennych, a którym dotychczas wydano tzw. legitymacje osoby represjonowanej. Takie osoby nie będą musiały więc stawać przed wojskową komisja lekarską, a podstawą przyznania im rent inwalidzkich o symbolu WZIW będzie orzeczenie lekarza ZUS.

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Jednocześnie proponuje się, aby akty wykonawcze, wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, niesprzeczne z projektowanymi przepisami, zachowały swoją ważność do dnia wydania nowych, ale nie dłużej niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy.
Ocena skutków regulacji

1. Podmioty, na które oddziałuje ustawa:

Ustawa dotyczy kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, niektórych ofiar represji systemów totalitarnych oraz członków ich rodzin, a także organów ustalających i wypłacających świadczenia dla tych osób. Ponadto ustawa dotyczy także osób zaangażowanych w tłumienie niepodległościowych aspiracji Narodu Polskiego oraz służących wyłącznie w Armii Czerwonej lub polskiej organizacji podziemnej, której cele były wymierzone w suwerenność, niepodległość
i integralność RP.

2. Konsultacje międzyresortowe i społeczne.
Projekt ustawy został przesłany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji
z następującymi partnerami społecznymi:
1) Forum Związków Zawodowych;
2) NSZZ „Solidarność”;
3) NSZZ „Solidarność 80”;
4) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;
5) Konfederacją Pracodawców Polskich;
6) Konfederacją Pracodawców Prywatnych;
7) Business Centre Club;
8) Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Internowanych Represjonowanych;
9) Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych;
10) Związkiem Represjonowanych Politycznie „Żołnierzy- Górników”;
11) Związkiem „Solidarność” Polskich Kombatantów;
12) Klubem Kombatantów 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego;
13) Związkiem Inwalidów Wojennych;
14) Radą do Spraw Kombatantów i Inwalidów Wojennych;
15) Krajową Radą Sądownictwa;
16) Instytutem Pamięci Narodowej.

Projekt ustawy opiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt był przedmiotem konsultacji z partnerami społecznymi oraz uzgodnień międzyresortowych, także w ramach konferencji uzgodnieniowych. Zgłoszone uwagi zostały uwzględnione, bądź uzgodnione, za wyjątkiem uwagi Ministerstwa Finansów dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia specjalnego kierowanego do działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz do ofiar represji systemów totalitarnych, które w latach 1956 – 1989 brały udział
w zbiorowych wystąpieniach wolnościowych na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności, niepodległości i respektowania praw człowieka i w związku z tym zostały z nimi rozwiązane umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Świadczenie specjalne będzie przysługiwało, jeżeli dochód osoby uprawnionej do świadczenia nie przekroczy kwoty odpowiadającej 150 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Mając na uwadze typowo socjalny charakter tego świadczenia, powinno być ono, podobnie jak inne świadczenia socjalne wypłacane ze środków budżetu państwa, których przyznanie jest uzależnione od osiąganego dochodu, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak dzieje się w przypadku m. in. świadczeń rodzinnych, świadczeń
z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, a także dotychczas realizowanej pomocy na rzecz kombatantów.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.

Rozwiązania obciążające budżet:
a) zaliczenie do ofiar represji systemów totalitarnych osób internowanych w stanie wojennym.
Internowanych było 9736 osób, z czego ok. 10 % wyemigrowało, a ok. 5 % zostało tajnymi współpracownikami SB. Biorąc pod uwagę również śmiertelność, należy zakładać liczbę ewentualnych uprawnionych na ok. 8 tys.
Maksymalne obciążenie budżetu państwa z tytułu wypłat dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego - 27 mln zł. Suma ta będzie jednak niższa (zwłaszcza w pierwszych latach ustawy), gdyż:
- część osób internowanych (należy założyć, że jest to znaczna część) jest jeszcze aktywna zawodowo, a wspomniane wyżej świadczenia mogą otrzymywać tylko emeryci lub renciści,
- część internowanych (przypuszczalnie niezbyt znaczna) zmarła i ich prawa przejdą na wdowy – jednak nie wszystkie z nich są obecnie emerytkami lub rencistkami;
b) zaliczenie do ofiar innych więźniów politycznych z lat 1957 – 1989.
Według szacunków IPN w Polsce w latach 1957 – 1989 wydano 30.000 orzeczeń
w sprawach politycznych. Jednak część z nich była uniewinniających lub wymierzano kary w zawieszeniu. Dlatego liczbę beneficjentów tego rozwiązania należy szacować na maksymalnie 20.000 osób, co obciąży budżet kwotą ok. 67 mln zł;
c) zaliczenie do ofiar represji systemów totalitarnych żołnierzy-górników, żołnierzy batalionów budowlanych i brygad ponadkontygentowych Służby Polsce.
Zrównanie świadczeń dla tych osób, do poziomu świadczeń przysługujących osobom represjonowanym, oznacza wydatek ok. 33,2 mln zł;
d) koszty świadczenia specjalnego dla osób zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1944 – 1989 lub osób represjonowanych przez zwolnienie z pracy w wyniku wystąpień wolnościowych (które znajdują się obecnie w bardzo trudnych warunkach materialnych).
Potencjalna liczba beneficjentów – ok. 45 % z ok.75.000 osób, czyli ok. 34 tys. osób. Roczne wydatki związane z wypłatą tego świadczenia nie będą wyższe niż
ok. 121,5 mln zł;
e) koszt przyznania świadczeń osobom kontuzjowanym w wystąpieniach wolnościowych (Czerwiec 76, stan wojenny – Kopalnia „Wujek”, Lubin 1982) –
ok. 1 mln zł (300 osób);
f) koszt przyznania ulgi na przejazdy kolejowe nowej grupie uprawnionych -
ok. 0,6 mln zł;
g) szacuje się, że wydatki Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne kombatantów wzrosną o około 3 tys. zł w skali roku (będzie to dotyczyło ok. 10 osób).Obecnie wydatki na powyższy cel wynoszą około 10 tys. zł rocznie;
h) szacuje się, że liczba inwalidów wojennych wzrośnie o około 600 osób. Objęcie uprawnieniami tej grupy osób spowoduje wzrost wydatków o:
- około 2.140 tys. zł na refundację leków dla inwalidów wojennych ze środków NFZ,
- około 4.440 tys. zł ze środków będących w dyspozycji ZUS (renta);
i) zwolnienie korzystających z opłat radiowo-telewizyjnych spowoduje spadek przychodów odpowiednich instytucji (Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A.)
o około 120 tys. zł rocznie;
j) rozszerzenie kręgu osób, którym może być na wniosek przyznana doraźna lub okresowa pomoc pieniężna, nie będzie miało skutków finansowych dla budżetu państwa. Wskazane w projekcie kryteria przyznawania pomocy pieniężnej odbiegają bardzo nieznacznie od kryteriów, które obowiązują obecnie
na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów (Dz. U. Nr 53, poz. 334). Nieznacznie zostało podniesione kryterium dochodowe dla osoby, która pobiera rentę z tytułu inwalidztwa wojennego, gdyż mając na uwadze wysokość świadczeń otrzymywanych przez inwalidów wojennych, w przypadku zachowania obecnie obowiązujących progów, przepis ten byłby martwy. Co roku w budżecie państwa wydzielana jest pula pieniędzy przeznaczona na ten cel – wysokość pomocy nadal będzie zależeć od liczby złożonych wniosków. Szacuje się, że na zabezpieczenie w minimalnym zakresie potrzeb kombatantów i innych osób uprawnionych, konieczne są środki w wysokości ok. 30 mln. zł.;
k) brak jest możliwości oszacowania kosztów, jakie poniesie budżet państwa w związku
z nadaniem uprawnień osobistych (niepieniężnych) osobom zaliczonym do działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej;
l) skutki finansowe wynikające z proponowanego w art. 29 rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do ulg na przejazdy kolejowe wynoszą 0,6 mln zł (punkt 3 tabeli). Przedstawienie informacji o skutkach finansowych dla budżetu państwa z tytułu zmian systemu ulg w zakresie komunikacji autobusowej zwykłej
i przyspieszonej, nie jest możliwe ze względu na brak danych, gdyż z ulgi w określonej wysokości, obok kombatantów, korzystają również inne grupy osób uprawnionych, a nie gromadzi się danych na temat podziału wydatków na refundację ulg na poszczególne kategorie podmiotów. Szacunki dotyczące wydatków budżetu państwa w skali roku z tytułu wszystkich obowiązujących ulg w komunikacji zwykłej i przyspieszonej wynoszące 535 mln zł zostały oparte o informacje uzyskane od samorządów województw, które do końca 2007 r. są odpowiedzialne za rekompensowanie przewoźnikom autobusowym utraconych przychodów z tytułu honorowania przez nich ustawowych ulg biletowych. Jednakże brak jest danych na temat struktury wydatków na poszczególne kategorie ulg;
m) nie jest możliwe określenie skutków finansowych związanych
z rozszerzeniem kręgu osób, którym przysługiwać będą ulgi przy przejazdach komunikacją miejską. Biorąc pod uwagę fakt, że komunikacja miejska jest finansowana przez jednostki samorządu terytorialnego, nie ma zagregowanych informacji na temat kosztów ulg w podziale na poszczególne kategorie osób, co uniemożliwia przedstawienie skutków finansowych. Oszacowanie tych skutków jest dodatkowo utrudnione ze względu na fakt, że kombatant może korzystać z ulg komunikacyjnych wynikających z innych tytułów, np. jako emeryt, czy honorowy dawca krwi.
n) brak jest możliwości oszacowania skutków finansowych dla NFZ z tytułu finansowania bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i w środki pomocnicze przeznaczone dla rozszerzonego kręgu osób będących inwalidami wojennymi ze względu na brak informacji o liczbie osób, które spełniałyby warunki przyznania takiej pomocy;
o) w kwocie 2.140 tys. zł (punkt 4 tabeli) zostały uwzględnione skutki finansowe dla NFZ wynikające z rozszerzenia kręgu posiadających uprawnienia inwalidów wojennych (bezpłatne leki). Brak jest natomiast możliwości oszacowania kosztów, które może ponieść NFZ na refundację leków małżonków osób represjonowanych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu. Dokładne oszacowanie liczby małżonków, którzy pozostają na wyłącznym utrzymaniu osób represjonowanych jest niemożliwe. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia ani Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie dysponuje danymi, które umożliwiłby określenie liczby potencjalnych małżonków pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu. Natomiast na podstawie danych NFZ uzyskano wyłącznie informację, iż w roku 2006 średni koszt refundacji leków na osobę uprawnioną do bezpłatnych leków na podstawie art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wyniósł 3681 zł. Na podstawie tych kosztów i przyjęciu szacunków co do liczby osób represjonowanych, którzy stali się inwalidami wskutek pobytu w więzieniach oraz w ośrodkach internowania (OSR pkt 3 lit. a) należy przyjąć, że wydatki NFZ na refundację leków małżonków rozszerzonej grupy osób represjonowanych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu nie wzrosną w sposób znaczny w stosunku do obecnych wydatków;
p) w kwocie 128.200 tys. zł (punkt 1 tabeli) zostały uwzględnione skutki finansowe dla organów emerytalno- rentowych z tytułu uprawnień dla wdów po osobach zaliczonych do rozszerzonej grupy beneficjentów objętych uprawnieniami kombatanckimi (dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny);
r) do oszacowania skutków finansowych wejścia w życie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego byłyby niezbędne dane na temat liczby osób niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dodatkowo uzyskają prawo do odszkodowania. Osoby te, nie będąc uprawnionymi do odszkodowania na gruncie obecnie obowiązującej ustawy, w dużej części w ogóle nie kierowały spraw do sądów. Łączna kwota odszkodowań w 2006 r. zasądzonych na rzecz 511 osób wynosiła 12.959,8 tys. zł. Oznacza to, że średnia wysokość zasądzonego odszkodowania w 2006 r. wynosiła około 25.362 zł. Można więc przyjąć, iż średnia liczba w skali kraju wynosiła 40 oddalonych powództw, co
w przybliżeniu daje łączną kwotę niezasądzonych odszkodowań na poziomie 1.014,5 tys. zł (40x25.362 zł). Wobec braku nawet prognozowanej liczby osób, które dodatkowo uzyskają prawo do odszkodowania, taką kwotę należy przyjąć jako minimalne skutki finansowe nowelizowanej ustawy o uznaniu za nieważne [...].

Szczegółowa kalkulacja zidentyfikowanych skutków finansowych projektu zmian
do ustawy o kombatantach została przedstawiona w tabeli.


Rozwiązania generujące oszczędności budżetowe:
Pozbawienie uprawnień ok. 1000 osób (500 kombatantów i 500 wdów), które uniknęły weryfikacji po 1991 roku – 2,5 mln zł.
Szacunki zidentyfikowanych dodatkowych (w stosunku do obecnie ponoszonych) skutków finansowych dla poszczególnych podmiotów realizujących ustawę, przedstawia poniższa tabela:Rodzaje Szacunek dodatkowych wydatków (w tysiącach złotych)
ZUS
KRUS inne organy emerytalno-rentowe budżety wojewodów NFZ Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-nych budżet ministra właściwe-go do spraw transpor-tu budżet
Ministra Sprawiedliwości Razem
1. Uprawnienia kombatanckie dla rozszerzonej grupy beneficjentów (walczący w Poznaniu w 1956 r., ofiary represji)¹ 101000


23 100


4 100


128 200
2. Świadczenie specjalne (działalność niepodległościowa, zwolnieni z pracy)²

121 500
121 500
3. Przyznanie ulgi na przejazdy kolejowe nowej grupie uprawnionych (uczestnikom walki cywilnej oraz ofiarom represji systemów totalitarnych)
600

600
4. Uprawnienia inwalidów wojennych dla rozszerzonej grupy
4 440
2140
6 580
5. Ulga paszportowa dla rozszerzonej grupy korzystającej z uprawnień kombatanckich 53
(zmniejsz-nie dochodów)
6. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rozszerzonego kręgu osób uprawnionych

3

3
7. Prawo do odszkodowań dla osób represjonowanych przez radzieckie organy ścigania i członków rodzin pozostałych po kombatantach zamęczonych w sowieckich łagrach3 1.014,5 1.014,5
8. Koszty administracyjne4 2.013,3 2.013,3
RAZEM 105440 23 100 4 100 121 500 2140 2.016,3 600 1.014,5 259.910,8
1 szacunek na podstawie danych zawartych w Założeniach nowelizacji prawa kombatanckiego oraz struktury wypłacanych emerytur i rent w poszczególnych organach emerytalno rentowych. W powyższym wierszu do rozszerzonej grupy beneficjentów objętych uprawnieniami kombatanckimi (dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny) zaliczono:
 osoby internowane w stanie wojennym (ok. 8 tys. beneficjentów, roczne wydatki ok. 27000 tys zł);
 inni więźniowie polityczni z lat 1957-1989 będący ofiarami represji (ok. 20 tys. beneficjentów, roczne wydatki ok. 67000 tys. zł);
 osoby kontuzjowane w wystąpieniach wolnościowych- Czerwiec 76, stan wojenny- Kopalnia „Wujek”, Lubin 1982 (ok. 300 beneficjentów, roczne wydatki ok. 1000 tys. zł);
 żołnierzy-górników, żołnierzy batalionów budowlanych i SP (zamiana świadczenia pieniężnego dla żołnierzy-górników na dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny), ok. 36 tys. beneficjentów, roczne wydatki ok. 33200 tys. zł oraz
wdowy po wymienionych grupach osób.

2 szacunek na podstawie danych badania budżetów gospodarstw domowych w zakresie grup dochodowych oraz danych zawartych w Założeniach nowelizacji prawa kombatanckiego (75 tys. nowych uprawnionych).
Oszacowano, że z grupy 75 tys. nowych uprawnionych ok. 34 tys. może spełnić 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej). W powyższym wierszu do grupy beneficjentów objętych uprawnieniem do świadczenia specjalnego zaliczono:
 osoby zaangażowane w działalności niepodległościową w latach 1944-1989;
 zwolnieni z pracy w wyniku wystąpień niepodległościowych.

3 szacunek na podstawie 40 oddalonych powództw.

4 założono, iż nowe zadania będą wymagać zwiększenia zatrudnienia o 30 etatów.
Koszty wynagrodzenia brutto:
30 etatów x 3 450 zł = 103,5 tys. zł (miesięcznie) x 12 m-cy = 1 242 tys. zł (rocznie)
Pochodne od wynagrodzeń:
103,5 tys. zł x 16,69 % = 17,3 tys. zł (miesięcznie) x 12 m-cy = 207,3 tys. zł (rocznie)
Koszty wydatków administracyjnych:
Średni koszt na 1 zatrudnionego 15,2 tys. zł x 30 osób = 456 tys. zł
Wydatki majątkowe:
Zakup 30 zestawów komputerowych x 3,6 tys. zł = 108 tys. zł
Razem koszty zwiększenia zatrudnienia o 30 etatów – 2 013,3 tys. zł (w skali roku)


Koszty przedstawionych wyżej propozycji szacuje się łącznie na ok. 260 mln zł. Koszty te wzrosną do ok. 290 mln zł w przypadku przyznania zakładanej przez wnioskodawcę kwoty 30 mln zł na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych.
Wobec braku możliwości oszacowania kosztów niektórych uprawnień wynikających z projektu ustawy (między innymi koszty ulg w komunikacji miejskiej, czy ulg w komunikacji autobusowej zwykłej i przyspieszonej), wydatki budżetu państwa będą wyższe.
Powyższe koszty mogą wzrosnąć również w przypadku wzrostu ponad przewidywaną minimalną liczbę odszkodowań dla osób represjonowanych przez radzieckie organy ścigania i członków rodzin pozostałych po kombatantach zamęczonych w sowieckich łagrach- w związku z projektowaną w art. 45 nowelizacją ustawy z dnia
23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Ustawa nie będzie miała wpływu na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Przedmiot regulacji niniejszej ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.
Projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Brak było podmiotów zgłaszających zainteresowanie nad pracami ustawy.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum porozumienie.forumoteka.pl Strona Główna -> Komunikaty zespołu ds. prac nad ustawą Kombatancką Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forumZałóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group